1990 – 1995

White Corn


White Corn, 1995, Oil on Panel, 9 1/2" x 14 1/4"